26 listopada 2014, środa

Dworzec kolejowy w Jarocinie

Wpis umieścił admin, 07. 06. 2011 w kategorii Miejsca

Dworzec kolejowy w Jarocinie

Dwo­rzec kole­jowy w Jaro­ci­nie znaj­duje się przy ulicy Dwor­co­wej 2. Budy­nek dworca został wybu­do­wany w latach 1870–1875 r. w cza­sie odda­nia do eks­plo­ata­cji linii kole­jo­wej Poznań – Klucz­bork. Został on opi­sany przez Jaro­sława Iwasz­kie­wi­cza w Mły­nie nad Luty­nią. Jed­nak opis nieco odbiega od stanu rze­czy­wi­stego. Gmach dworca jest to budy­nek pię­trowy i wyko­nany z czer­wo­nej cegły lico­wej z wie­lo­płasz­czy­zno­wym dachem z licz­nymi facja­tami. Wewnątrz zacho­wane są deko­ra­cje stiu­kowe. Jego powsta­nie uwa­run­ko­wane było budową linii kole­jo­wych: Poznań Główny – Klucz­bork (ukoń­czona w 1875 r.) i Ole­śnica – Kro­to­szyn – Gnie­zno (1876 r.). Z chwilą uru­cho­mie­nia kolej­nych dwóch linii: w 1888 r. do Leszna i w 1906 r. Czem­piń – Śrem – Jarocin[1] sta­cja stała się jedną z naj­waż­niej­szych sta­cji węzło­wych w zabo­rze pru­skim. Jest ostat­nim zacho­wa­nym wiel­kim pru­skim dwor­cem węzło­wym na tere­nie Wielkopolski.

25 paź­dzier­nika 1919 r. dwo­rzec był widow­nią spo­tka­nia spo­łe­czeń­stwa jaro­ciń­skiego z mar­szał­kiem Józe­fem Piłsudskim.

Dziś zali­czany jest do obiek­tów zabyt­ko­wych PKP. Uchro­niło go to przed moder­ni­za­cją zewnętrzną i nie podzie­lił losu m.in. pięk­nego neo­go­tyc­kiego dworca lesz­czyń­skiego. Dwo­rzec w Jaro­ci­nie był pierw­szym dwor­cem kole­jo­wym w Księ­stwie Poznań­skim z oświe­tle­niem elek­trycz­nym. Prze­pro­wa­dzona została jedy­nie moder­ni­za­cja wnę­trza dworca i podzie­lona została na dwa etapy: etap reali­zo­wany w latach 1979–1983 – moder­ni­za­cja czę­ści prze­zna­czo­nej dla podróż­nych, etap reali­zo­wany w latach 1987–1988 – moder­ni­za­cja czę­ści gastronomicznej.

Pod­czas pierw­szego etapu wymie­niono stropy drew­niane na sta­lo­ce­ra­miczne, prze­bu­do­wano pomiesz­cze­nia kas bile­to­wych, pocze­kal­nie dla podróż­nych, zmo­der­ni­zo­wano pod­da­sze i odtwo­rzono pier­wotny wystrój wnętrz. Odno­wiono rów­nież nad­okienne zewnętrzne fre­ski. W dru­gim eta­pie odno­wiono część gastro­no­miczną poprzez zało­że­nie nowych insta­la­cji gazo­wych i wodno-kanalizacyjnych. Odno­wiono rów­nież ściany pomieszczeń.

 

Tags:

Umieść komentarz

Jeżeli chiałbyś uzupełnić dane zawarte w artykule, jesteś w posiadaniu jakichkolwiek orygi­nal­nych dokumentów, bądź fotografii dotyczacych opisanych faktów prosimy o wpis komentarza. Adres email, jak i nr tel. kontaktowego tylko do wiadomości redakcji. Wszystkie wpisy będą weryfiko­wane pod względem treści mery­to­rycz­nych. Z góry dziękujemy za współpracę.

PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50PC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2Fkc2Vuc2U8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3dqYXJvY2luaWUucGwvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy81LWJhbmVyXzEuanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3LndwLnBsPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaGVhZGVyPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9oZWFkZXJfY29kZTwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2hlYWRlcl9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93amFyb2NpbmllLnBsL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNi1iYW5lcl8xYS5qcGc8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9oZWFkZXJfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53cC5wbDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2xlYWRlcmJvYXJkX2Y8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbGVhZGVyYm9hcmRfZl9jb2RlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbGVhZGVyYm9hcmRfZl9pbWFnZTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93amFyb2NpbmllLnBsL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvOC1wdGguanBnPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfbGVhZGVyYm9hcmRfZl91cmw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3LnB0aC5uZXQucGw8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hbHNvX3NsaWRlcl9lbmFibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWxzb19zbGlkZXJfaW1hZ2VfZGltZW50aW9uc19oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAyODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hbHRfc3R5bGVzaGVldDwvc3Ryb25nPiAtIGRlZmF1bHQuY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXJjaGl2ZV9wYWdlX2ltYWdlX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDIyMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FyY2hpdmVfcGFnZV9pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDIwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2F1dG9faW1nPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jYXRfbWVudTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb250YWN0X3BhZ2VfaWQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMzM8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jdXN0b21fY3NzPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY3VzdG9tX2Zhdmljb248L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19leGNlcnB0X2VuYWJsZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF9pbWFnZV9kaW1lbnRpb25zX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDQwMDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlYXR1cmVkX3NpZGViYXJfaW1hZ2VfZGltZW50aW9uc19oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMzQ8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF90YWc8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19mZWF0dXJlZF90YWdfYW1vdW50PC9zdHJvbmc+IC0gMzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlZWRidXJuZXJfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZ29vZ2xlX2FuYWx5dGljczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hpZ2hsaWdodHNfc2hvdzwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19oaWdobGlnaHRzX3RhZzwvc3Ryb25nPiAtIHphYnl0ZWs8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19oaWdobGlnaHRzX3RhZ19hbW91bnQ8L3N0cm9uZz4gLSAzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faGlnaHRsaWdodHNfaW1hZ2VfZGltZW50aW9uc19oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSA3NTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd2phcm9jaW5pZS5wbC93cC1jb250ZW50L3dvb191cGxvYWRzLzMtbG9nby5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL3RoZS1qb3VybmFsLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX25hdl9leGNsdWRlPC9zdHJvbmc+IC0gMTQ4PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVjZW50X2FyY2hpdmVzPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3dqYXJvY2luaWUucGwvP3BhZ2VfaWQ9MjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Jlc2l6ZTwvc3Ryb25nPiAtIHRydWU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaG9ydG5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSB3b288L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfcG9zdF9pbWFnZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSA0NTQ8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfcG9zdF9pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDYwNTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NsaWRlcl9oZWFkaW5nPC9zdHJvbmc+IC0gUG9jenl0YWogd2nEmWNlaiBhcnR5a3XFgsOzdzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RoZW1lbmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIFRoZSBKb3VybmFsPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdXBsb2Fkczwvc3Ryb25nPiAtIGE6Njp7aTowO3M6NTM6Imh0dHA6Ly93amFyb2NpbmllLnBsL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvOC1wdGguanBnIjtpOjE7czo2MzoiaHR0cDovL3dqYXJvY2luaWUucGwvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy83LXNtaWVsb3c3MjlfOTAuanBnIjtpOjI7czo1ODoiaHR0cDovL3dqYXJvY2luaWUucGwvd3AtY29udGVudC93b29fdXBsb2Fkcy82LWJhbmVyXzFhLmpwZyI7aTozO3M6NTc6Imh0dHA6Ly93amFyb2NpbmllLnBsL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNS1iYW5lcl8xLmpwZyI7aTo0O3M6NTc6Imh0dHA6Ly93amFyb2NpbmllLnBsL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvNC1iYW5lcl8yLmpwZyI7aTo1O3M6NTQ6Imh0dHA6Ly93amFyb2NpbmllLnBsL3dwLWNvbnRlbnQvd29vX3VwbG9hZHMvMy1sb2dvLmdpZiI7fTwvbGk+PC91bD4=